Tlačová konferencia IHP na tému: "Ekonomická analýza prínosov autodromu Slovakia Ring pre región Trnavského kraja"

(04.03.2014, Pálffyho palác v Bratislave)