Tlačová konferencia IHP na tému: "Sú garancie v druhom pilieri príležitosťou alebo prekážkou pri financovaní?"

(28.06.2011, SHTOOR home made cafe, Bratislava)