Tlačová konferencia k projektu Café Európa 2012

(02.02.2012, SHTOOR home made cafe, Bratislava)