Trenčiansky seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ"

(03.04.2014, Katedra politológie TnUAD, Trenčín)