Trnavský seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ"

(20.10.2014, prednášková sála kino OKO Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)