Tlačové správy

Rozpočet bližšie k občanom Tlačová správa IHP a TNUAD

Dnes v Trenčíne sa konala tlačová konferencia Inštitútu hospodárskej politiky, n.o. a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pri príležitosti ukončenia spoločného projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy. Tento dvojročný projekt sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Slovenskí podnikatelia by mali hľadať svojich partnerov aj na euroázijskom trhu

Riaditeľ IHP František Palko sa 21. novembra 2019 zúčastnil medzinárodnej konferencie s názvom: „Obchodovanie na trhoch euroázijského priestoru”, ktorú zorganizovala SOPK spolu so zahraničnými zastupiteľstvami Ruskej federácie, Arménska, Kazachstanu a Kirgizska na Slovensku. F. Palko zdôraznil, že Slovensko potrebuje hľadať ďalšie obchodné príležitosti aj na euroázijskom trhu. „Tieto krajiny ponúkajú zaujímavé investičné stimuly pre zahraničných inves

Tlačová správa IHP ku schváleniu osobitného odvodu z obratu obchodných reťazcov

Inštitút hospodárskej politiky, n.o. (IHP) považuje odvod z obratu obchodných reťazcov, ktorý schválil parlament na svojej tohtoročnej decembrovej schôdzi za veľmi zlú správu pre slovenských spotrebiteľov ako aj pre podnikateľské prostredie. Rozhodnutie posilniť príjmovú a následne výdavkovú stránku rozpočtu …