Výročné správy

Účtovná závierka 2021

Výročná správa 2021

Účtovná závierka 2020

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Účtovná závierka 2019

Účtovná závierka za rok 2018

Účtovná závierka za rok 2018 – výkaz

Výročná správa n.o. za rok 2018

Účtovná závierka za rok 2017

Výročná správa n.o. za rok 2017

Výročná správa n.o. za rok 2016

Výročná správa n.o. za rok 2015

Výročná správa n.o. za rok 2013

Výročná správa n.o. za rok 2012

Výročná správa n.o. za rok 2011

Výročná správa n.o. za rok 2010

Výročná správa n.o. za rok 2009

Výpis z registra neziskových organizácií

Štatút neziskovej organizácie