Klubové stretnutie personalistov a špecialistov na tému: "Spolupráca so školami v praxi"

(26.10.2012, Vilka ZSE, Čulenová 4, Bratislava)