O nás

Oblasti
pôsobenia IHP

Inštitút hospodárskej politiky už od svojho vzniku v roku 2009 upriamuje pozornosť na aktivity, ktoré obohacujú kvalitu a efektívnosť vo verejnom sektore Slovenska. Prostredníctvom našich aktivít a služieb upriamujeme pozornosť na spoločenské dianie v oblasti návrhov, ako robiť veci verejné lepšie.

Poradenstvo

Analýzy

Vzdelávanie

Výskum

Aktuálne mediálne výstupy

0

rokov na trhu

0

úspešných konferencií

5

analýz a študií

0

mediálnych výstupov

Posledné aktivity

Finančná gramotnosť
dôchodcov

Trenčín – certifikácia absolventov osvetového kurzu zameraného na informovanosť a participáciu občanov v oblasti verejných financií priblížil poslucháčom Univerzity tretieho veku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka vybrané teoretické, ale predovšetkým praktické aspekty správy a nakladania s verejnými financiami v samospráve miest a obcí na Slovensku. Nielen finančná gramotnosť, ale aj konkrétne oblasti informovanosti a predovšetkým možnosti participácie občanov na správe vecí verejných vrátane finančného hospodárenia napomáhajú k rozvoju občianskej spoločnosti a jej demokracie. Sme radi, že aj IHP mohol prispieť k zvýšeniu povedomia našich seniorov o efektívnej verejnej správe, aby sa nestávali obeťami finančných podvodov, či zlyhaní, ale aktívnymi členmi spoločnosti a napomáhali tak v transfere znalostí a skúseností v spoločnosti.

Posledné aktivity

Finančná gramotnosť
dôchodcov

Trenčín – certifikácia absolventov osvetového kurzu zameraného na informovanosť a participáciu občanov v oblasti verejných financií priblížilposlucháčom Univerzity tretieho veku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka vybrané teoretické, ale predovšetkým praktické aspekty správya nakladania s verejnými financiami v samospráve miest a obcí na Slovensku. Nielen finančná gramotnosť, ale aj konkrétne oblasti informovanosti a predovšetkým možnosti participácieobčanov na správe vecí verejných vrátane finančného hospodárenia napomáhajú k rozvoju občianskej spoločnosti a jej demokracie. Sme radi, že aj IHP mohol prispieť k zvýšeniu povedomia našich seniorov o efektívnej verejnej správe, aby sa nestávali obeťami finančných podvodov, či zlyhaní, ale aktívnymi členmi spoločnosti a napomáhali tak v transfere znalostí a skúseností v spoločnosti.

Čo robíme?

Naša misia

Rozvoj vzdelaného a ekonomicky zdatného Slovenska

Kvalitná verejná správa

Našimi radami podporujeme reformy. IHP ponúka poradenstvo v oblasti verejnej správy a verejných financií. IHP čerpá z mnohoročných skúseností členov tímu a externých spolupracovníkov, vďaka čomu môže poskytnúť inovácie a pomoc s ich zavádzaním.

Profesionálne rozhodovanie

Tvoríme analýzy, ktoré pomáhajú nájsť riešenia. IHP predstavuje ekonomický think-thank, ktorý skúma, analyzuje, hodnotí, ale aj navrhuje nové riešenia v oblastiach, ktoré súvisia so správou vecí verejných, ale aj s regionálnym a miestnym rozvojom.

Ľudia s otvorenou mysľou

IHP úspešne realizuje vzdelávacie aktivity rôzneho druhu, predovšetkým zamerané na finančnú gramotnosť mladých, finančnú inteligenciu strednej generácie, ale aj posilnenie finančného povedomia u seniorov. Okrem toho sa zaoberáme školením a osvetovou v oblasti organizácie verejnej správy.

Inovatívna spoločnosť

Prispievame k prepojeniu vedy a výskumu s praxou. IHP sústreďuje pozornosť na vedecko-výskumnú činnosť na úrovni základného i aplikovaného výskumu, v oblasti transparentnosti a participátívnosti verejných rozpočtov, ale aj celkovo verejných financií. Významnú pozornosť tiež venuje efektivite verejnej správy a prieskumom pri zavádzaní nových reforiem do praxe.

Ako vám môžeme poradiť?

Naši experti vám pomôžu s reformami a s hľadaním tých najlepších riešení pre verejnú správu ale pre podnikateľov.

Peter Oravec

člen správnej rady

IHP organizuje

IHP organizuje