Prednáška riaditeľa IHP o osobitostiach strednodobého rozpoctovania Tadžikistanu v porovnaní s medzinárodnou praxou

(08.11.2018, Tadžická štátna finančno-ekonomická univerzita, Dušanbe)