Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Trenčíne

(17.09.2012, STEPS CLUB, Trenčín)