Slávnostný krst publikácie Františka Palka: "Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska"

(21.07.2011, SHTOOR home made cafe, Bratislava)